Danışmanlık Hizmetleri


Değerli Yönetici Ben Burhan Yentürk uzun yıllardır Otomotiv, Metal ve Aydınlatma sektörlerinde, uluslararası şirketlerde, özellikle Tedarik Zinciri ve Yalın Üretim konularında çalıştım. Bahsettiğim konularda yurt dışında eğitimler aldım ve muhtelif çalışma gruplarının içinde bulundum. Verimlilik ölçümlerini müteakip önemli iyileştirmeler sağlayan çalışmalar yaptım. Tecrübe ve bilgilerimi sizlerle paylaşmak ve şirketinize katma değer sağlamak amacı ile bu konularda Eğitim ve Danışmanlık hizmeti sunuyorum. Aşağıda, Tedarik Zinciri ve Yalın Üretim konularında kısa tanıtımlar bulacaksınız. Öncelikle eğitim. Eğitimin amacı tüm şirket çalışanlarının ve yönetimin bu konularda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi olduğu kadar adım adım bu sistemlerin bir şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Eğitimlerin her biri yaklaşık 140 slaytlık Power Point sunularıdır ve her biri için, soru-cevap da dikkate alındığında bir tam gün gereklidir. Eğitimden sonra, istenirse, uygulama adımlarında da danışmanlık hizmeti için emirlerinizdeyim. Kısa süre içinde, son derece düşük harcama ve yatırımlarla, verimlilik, karlılık ve performans artışları sağlanacaktır.

TEDARİK ZİnCİRİ

Eskilerin bir sözü vardır: Satarken değil alırken kazanılır. Günümüzün rekabet ortamında alırken kazanmak da artık yetmiyor. Tüm süreci doğru yönetmek gerekiyor.
-Üretim sürecine tam uyarlanmış ürün ağaçları ile doğru maliyet hesabı.
-Planlanmış ve doğru zamanda sipariş, uygun termin.
-Optimize edilmiş stok seviyesi. İyi planlanmış nakliye, doğru nakliye ve yükleme, boşaltma araçları.
-Müşteri taleplerine tam uygun üretim planlama.
-Depo üretim hattı arasında sağlıklı iletişim, Müşteri siparişinin kayda alınması ile başlayan, ürünün müşteriye teslimatı ile sonuçlanan bu sürece,
TEDARİK ZİNCİRİ diyoruz.

YALIN ÜRETİM

Üretim faaliyetlerini en basite indirgemek, üretime uygun tezgahlar ve sistemler oluşturarak, üretim öncesinde, üretim sırasında ve üretim sonrasında oluşacak zaman kayıplarını en aza indirmek anlaşılmaktadır.
 Yalın üretim, yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan ve hata, maliyet, stok, işçilik, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların en aza indirildiği bir üretim sistemidir.
Yalın Üretim prensipleri doğru uygulandığında,
-Tüm akışlar optimize edilir. Beklemeler sıfırlanır.
-Üretim makine ve tezgahlarının verimliliği arttırılır.
 -Üretim personeli sadece üretime konsantre olur.

YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİ

1. JIT 2. KANBAN 3. JIDOKA 4. SMED 5. POKA YOKE 6. 5S 7. TPM 8. KAIZEN 1-JIT Tek Parça Akış uygulaması
Tek-Parça Akış Nasıl Uygulanır :
Başarının adımları Aşağıda Tek-Parça Akış uygulamasında yardımcı olacak önemli noktalar
-Tam Düzen Ve Malzeme Planlaması
-Malzeme ve iş akışı
JIT/Kanban prensipleri doğrultusunda analiz edilmeli ve geliştirilmelidir.
 Esneklik ayarlama safhasının iyileştirilmesi için düzen içinde yapılmalıdır.
Yürütme Sahiplenmeyi temin etmek için operatörler ve yürütme takımının işe dahil edilmesi gereklidir.