Tedarik Zinciri


Eskilerin bir sözü vardır: Satarken değil alırken kazanılır. Günümüzün rekabet ortamında alırken kazanmak da artık yetmiyor. Tüm süreci doğru yönetmek gerekiyor.
-Üretim sürecine tam uyarlanmış ürün ağaçları ile doğru maliyet hesabı.
-Planlanmış ve doğru zamanda sipariş, uygun termin.
-Optimize edilmiş stok seviyesi. İyi planlanmış nakliye, doğru nakliye ve yükleme-boşaltma araçları.
-Müşteri taleplerine tam uygun üretim planlama. Depo-üretim hattı arasında sağlıklı iletişim Müşteri siparişinin kayda alınması ile başlayan, ürünün müşteriye teslimatı ile sonuçlanan bu sürece TEDARİK ZİNCİRİ diyoruz.
Doğru yönetilen bir, TEDARİK ZİNCİRİ ile,-Üretim veya satış için gerekli girdiler zamanında tedarik edilir ve acil nakliyelerin oluşturduğu maliyet artışları engellenir.
Uygun nakliye ve depo ekipmanları ile zaman kayıplarının önüne geçilir.
Nakliye ve indirme bindirme sırasında oluşan hasarlar minimize edilir.
Depo alanı optimum kullanılır. Doğru depo yönetim metodları ile depo işlemlerinin maliyetleri azaltılır. Ürün veya girdiler üretim hatlarına uygun yöntemlerle ve zamanında iletilir.
Ara taşıma veya girdi eksikliğinden oluşan zaman kayıpları yok edilir. Ürünlerin zamanında teslimi ile müşteri memnuniyeti arttırılır.
TEDARİK ZİNCİRİ EĞİTİMİ
-Tedarik zinciri nedir?
-Tedarik zincirinin amacı -Aşamaları
-Süreçler 1
-Çevrimler 2
-İtme/Çekme Tedarik Zinciri Planlama
-Talep planlama
-Kapasite planlama
-Üretim planlama
-Sevkiyat Planlama Lojistik
-Dağıtım ve tedarik zincirindeki rolü
-Dağıtım ağının belirlenmesi
-Dağıtım işleminin güncel tanımı ve adımları
-Dağıtım maliyetleri
-Taşıyıcılar, lojistik firmaları, taşıma yöntemleri
-Nakliye maliyetleri, etkileri
-Özel dağıtım sistemleri Risk analizi
-Sigorta
-Riskin tarifi
-Sigortanın tarifi
-Neden risk analizi yapılmalı
DEPO YÖNETİMİ TANIMLAR
-Deponun tarifi, önemi
-İşletme içindeki yeri, diğer birimlerle ilişkileri Fiziki şartlar
-Depo yerinin seçimi
-Deponun fiziki şartları, projelendirme Standartlar
-Uluslararası koli, palet standartları
-Ekipmanlar
-İstifleme makineleri, İstifleme makinelerinin bakımı TPM İç organizasyon
-Depo içi alanlar, iç organizasyon
-Adresleme
-Malzeme raflama sistemleri
Nasıl raflamalı
-Giriş, çıkış işlemleri
-Yasal sorumluluklar Maliyetler
-Alan/Kira -Yatırım -İşçilik -Tüketim malz.
-Ambalaj malz. -Stok finansman giderleri
-Mal hareket şekilleri
-FİFO-LİFO-FEFO Prosedür ve dokumanlar
-Stok sorumluluğu, Kabul prosedürü Yasalar-
Yönetim Sistemi -Sevkiyat prosedürü, Üretim-depo, tesis içi malzeme taşınması
-Dokumanlar, Kodlama ,Kodlama gereksinimi, Kodlama sistemleri
-Barkod uygulamaları
SATINALMA SÜREÇLERİ
-İhtiyaç belirleme -Tanımlama ve sipariş
-Tedarikçi seçimi -Teklifler, anlaşma -Siparişin verilmesi -Takip, teslimat, ödeme -Performans değerlendirme
-Genel şema
-STOK YÖNETİMİ AMAÇ AKIŞLAR
-Fiziki akış -Bilgi akışı
-Ekonomik akış Stokların tanımlanması
-Giren, Çıkan -Sırada-yolda -Fiziki stok
-Emniyet stoğu -Ölü stok, Diğerleri
STOK YÖNETİMİNİN ESASLARI
-Gerilmiş akış
-Stoklar niye yönetilmeli
-ABC, FMR analizleri
-Öngörüler ve önemi
-Emniyet Stoğu hesabı
-İstatistikler
STOK YÖNETİM SİSTEMLERİ
-MRP -Kanban
-Lota göre yeniden sipariş
-Peryodik sipariş
-İleri sistemler ERP, SAP PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ
-İç değerlendirme -Planlama -Envanter
-Depo -Lojistik -
Genel değerlendirme Tedarikçi performansı
-Kalite -Maliyet -Teslimat -Maliyet -Çevre -Diğer
-KAIZEN’e GİRİŞ -Kaizen nedir ?
-Israf grupları (MUDA)
-Kaizen/Yenilik
-Kaizen uygulama
-Kaizen’in 12 adımı