Yalın Üretim


-Üretim faaliyetlerini en basite indirgemek, üretime uygun tezgahlar ve sistemler oluşturarak, üretim öncesinde, üretim sırasında ve üretim sonrasında oluşacak zaman kayıplarını en aza indirmek anlaşılmaktadır.
Yalın üretim, yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan ve hata, maliyet, stok, işçilik, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların en aza indirildiği bir üretim sistemidir.
Yalın Üretim prensipleri doğru uygulandığında
-Tüm akışlar optimize edilir. Beklemeler sıfırlanır.
-Üretim makine ve tezgahlarının verimliliği arttırılır
-Üretim personeli sadece üretime konsantre olur. Girdi almak, ürettiğini yerleştirmek gibi faaliyetler uygun ekipmanlarla yapıldığından verimlilik artıştı sağlanır.
-Çalışanların katılımı sağlanarak motivasyon arttırılır.
-Oluşturulan ergonomik şartlar sayesinde, operatörlerin gereksiz yorulmalarının önüne geçilir.
Böylece insan verimliliği de arttırılır.
-Ara taşıma, elleçleme, üretim postaları arasındaki iş akışı üretime göre optimize edilerek zaman kayıpları engellenir.
1. JIT
Tek Parça Akış uygulaması
Tek-Parça Akış Nasıl Uygulanır
Başarının adımları
Aşağıda Tek-Parça Akış uygulamasında yardımcı olacak önemli noktalar
• Tam Düzen Ve Malzeme Planlaması
• Malzeme ve iş akışı JIT/Kanban prensipleri doğrultusunda analiz edilmeli ve geliştirilmelidir.
• Esneklik ayarlama safhasının iyileştirilmesi için düzen içinde yapılmalıdır
• Yürütme
• Sahiplenmeyi temin etmek için operatörler ve yürütme takımının işe dahil edilmesi gereklidir
2. Kanban
*“KART”
*Yön
*İtme:
*Çekme
3. Jıdoka
4. Bir Dakikada Kalıp Değiştirme (SMED)
*SMED’in Temel İlkeleri
5. Poka – Yoke(Hata Önleyici Düzenekler)
*Poka : Kaza ile herkesin yapabileceği hata (Görülmeyen tesadüfi hata)
Yoke : Korumak (Yok etmek )
*örnek
*Hata ve Kusur Arasındaki Fark
HATA ÇEŞİTLERİ
6. 5S
*5S uygulaması (5 adım):
1. ADIM:SEİRİ -Sınıflandırma
2. ADIM SEİTON - Düzen
3. ADIM SEİSO- Temizlik
4. ADIM SEİKETSU –Standartlaştırma
5. ADIM SHİTSUKE- Disiplin
7. TPM
-Yalın Üretim ve TPM
*TVB Genel hedefleri
* 6 önemli kayıp
*Bakım çeşitleri
*Bakımın amaçları
*TVB’nin temel elemanları
*TVB uygulama-12 adım
8. KAİZEN
*Kaizen Nedir
*Amaç
*Hedef
*İsraf Grupları
*Kaizen/Yenilik
*Kaizen Uygulama
*Kaizen’in 12 adımı