Yalın Üretim Teknikleri


-Neden Yalın Üretim
-Tanım
*Hedef
*Soru
*Tanım
*Kimin için
-Tarihçe
-Yalın üretimin ana unsurları
-Maliyet anlayışları
*eski
*yeni
-Yalın üretim/Kitle üretim
*Kitle üreticiler
*Yalın üreticiler
-Başarı faktörleri/karakteristikler
* Yönetim / Çalışanın Katılımı
1.Vizyon sahibi liderlik ve Mücadeleci kimseler
2. “Yeni Kültür”
3. Uzun Dönemli Stratejik Plan
4. Çalışanların Katılımı ve İnsan Kaynağını Geliştirme
5. Bütünleştirici ve Kutsal Amaçlar
6. Hedefi Tutturan(Hedefe Uygun) Ölçme/Ödüllendirme
7. Ürün ve Müşteri Odaklı Organizasyon Sistemleri
8. İyi İletişim Sistemleri ve Uygulamaları
9. Terfi/Araştırma ve Eğitim Desteği
* Kalite
10.Müşteri zorlayıcı Ürün Geliştirme ve Pazarlama
11. Ürün Geliştirme/Üretim için çapraz fonksiyonel gruplar 12. Kişisel Sorumluluk ve Sürekli Kalite Geliştirme 13. Anahtar ürün Karakteristiklerinin İstatistiksel Proses Kontrolü 14. Yeniliklerin ve deneyimlerin üzerinde durmak 15. Kalite-sertifikalı satıcılar ile ortaklık ilişkileri
* Üretim Operasyonları
16. Sürekli-Akış Prosesi/Hücresel Üretim
17. Talep-tabanlı olup, kapasite tabanlı olmayan Proses
18. Prosedürlerin hızlı değişimi/Küçük parti miktarları
19. Otomatikleşmeden önce standartlaşma/Basitleştirme üzerinde önemle durma
20. Önleyici/Önceden önlem alıcı bakım programları
BU YAKLAŞIM TARZININ TEMELİ TKYS
-Herkes kazanıyor
-YÜ sisteminin aşamaları
*İsrafın ortadan kaldırılması
*Ekipmanların iyileştirilmesi
-YÜ sisteminin temel ilkeleri
*Değer
*Değer Akışı
*Sürekli Akış
*Çekme
*İsraf
A- İsrafın Tanım:
B- İsraf Türleri:
C- İsrafı Genel nedenleri
D- Üretimdeki israflar
1- Bekleme
2- Taşıma
3- İşlem
4- Envanter
5- Hareket:
6- Hurda:
7- Fazla Üretim:
- Gereğinden fazla makine ve tezgâh yatırımı,
- Dengesiz malzeme akışı,
- Büyük parti büyüklükleri,
- Ekstra saklama alanı, insan gücü gerekir.
YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİ
1. JIT
2. KANBAN
3. JIDOKA
4. SMED
5. POKA YOKE
6. 5S
7. TPM
8. KAIZEN