6331 sayılı yasa kapsamında, A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapıyorum. Özellikle metal işleme ve döküm gibi çok tehlikeli iş kollarında uzmanlaştım.

 Etkin eğitimlerle hem çalışanları bilinçlendirmek ve iş kazalarına karşı korumak için sürekli faaliyet gösteriyorum. 40 yıla yaklaşan sanayi tecrübemle hem basit, kabul edilebilir maliyette, hem de etkin önlemler planlayarak hem riskleri kabul edilebilir seviyelere çekiyorum hem de verimlilik artışı sağlıyorum.

Karayollarında Tehlikeli Maddelerin taşınması ile ilgili yönetmelik çerçevesinde, 2015/1759 ayılı sertifika ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) olarak hizmet veriyorum.

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan yaklaşık 3000 kalem tehlikeli maddelerden yılda 50 tonun üstünde kullanan, üreten, depolayan ve taşıyanların bu işlemleri uygun koşullarda yapmalarını sağlamak amacıyla en az bir TMGD istihdam etmeleri zorunludur.

2018 yılbaşından itibaren ağır cezalar devreye girmektedir. Adı geçen maddelerin uygun şekilde ambalajlanması, uygun koşulda ve teknik yeterliliği onaylanmış araçlarla, gerekli eğitim ve sertifikaları almış sürücülerle taşınması, uygun koşularda, birbirleriyle reaksiyon ihtimali göz önüne alınarak depolanması gerekmektedir.