Değerli Yönetici,

Ben Burhan Yentürk uzun yıllardır Otomotiv, Metal ve Aydınlatma sektörlerinde, uluslararası şirketlerde, özellikle Tedarik Zinciri ve Yalın Üretim konularında çalıştım. Bahsettiğim konularda yurt dışında eğitimler aldım ve muhtelif çalışma gruplarının içinde bulundum.

Verimlilik ölçümlerini müteakip önemli iyileştirmeler sağlayan çalışmalar yaptım. Tecrübe ve bilgilerimi sizlerle paylaşmak ve şirketinize katma değer sağlamak amacı ile bu konularda Eğitim ve Danışmanlık hizmeti sunuyorum. Aşağıda, Tedarik Zinciri ve Yalın Üretim konularında kısa tanıtımlar bulacaksınız. Öncelikle eğitim.

Eğitimin amacı tüm şirket çalışanlarının ve yönetimin bu konularda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi olduğu kadar adım adım bu sistemlerin bir şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Eğitimlerin her biri yaklaşık 140 slaytlık Power Point sunularıdır ve her biri için, soru-cevap da dikkate alındığında bir tam gün gereklidir. Eğitimden sonra, istenirse, uygulama adımlarında da danışmanlık hizmeti için emirlerinizdeyim. Kısa süre içinde, son derece düşük harcama ve yatırımlarla, verimlilik, karlılık ve performans artışları sağlanacaktır.

blank
blank
  1. TEDARİK ZİNCİRİ

  2. YALIN ÜRETİM

  3. YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİ

 

Eskilerin bir sözü vardır: Satarken değil alırken kazanılır. Günümüzün rekabet ortamında alırken kazanmak da artık yetmiyor. Tüm süreci doğru yönetmek gerekiyor.
-Üretim sürecine tam uyarlanmış ürün ağaçları ile doğru maliyet hesabı.
-Planlanmış ve doğru zamanda sipariş, uygun termin.
-Optimize edilmiş stok seviyesi. İyi planlanmış nakliye, doğru nakliye ve yükleme-boşaltma araçları.
-Müşteri taleplerine tam uygun üretim planlama. Depo-üretim hattı arasında sağlıklı iletişim Müşteri siparişinin kayda alınması ile başlayan, ürünün müşteriye teslimatı ile sonuçlanan bu sürece TEDARİK ZİNCİRİ diyoruz.
Doğru yönetilen bir, TEDARİK ZİNCİRİ ile,-Üretim veya satış için gerekli girdiler zamanında tedarik edilir ve acil nakliyelerin oluşturduğu maliyet artışları engellenir.
Uygun nakliye ve depo ekipmanları ile zaman kayıplarının önüne geçilir.
Nakliye ve indirme bindirme sırasında oluşan hasarlar minimize edilir.
Depo alanı optimum kullanılır. Doğru depo yönetim metodları ile depo işlemlerinin maliyetleri azaltılır. Ürün veya girdiler üretim hatlarına uygun yöntemlerle ve zamanında iletilir.
Ara taşıma veya girdi eksikliğinden oluşan zaman kayıpları yok edilir. Ürünlerin zamanında teslimi ile müşteri memnuniyeti arttırılır.
TEDARİK ZİNCİRİ EĞİTİMİ
-Tedarik zinciri nedir?
-Tedarik zincirinin amacı -Aşamaları
-Süreçler 1
-Çevrimler 2
-İtme/Çekme Tedarik Zinciri Planlama
-Talep planlama
-Kapasite planlama
-Üretim planlama
-Sevkiyat Planlama Lojistik
-Dağıtım ve tedarik zincirindeki rolü
-Dağıtım ağının belirlenmesi
-Dağıtım işleminin güncel tanımı ve adımları
-Dağıtım maliyetleri
-Taşıyıcılar, lojistik firmaları, taşıma yöntemleri
-Nakliye maliyetleri, etkileri
-Özel dağıtım sistemleri Risk analizi
-Sigorta
-Riskin tarifi
-Sigortanın tarifi
-Neden risk analizi yapılmalı
DEPO YÖNETİMİ TANIMLAR
-Deponun tarifi, önemi
-İşletme içindeki yeri, diğer birimlerle ilişkileri Fiziki şartlar
-Depo yerinin seçimi
-Deponun fiziki şartları, projelendirme Standartlar
-Uluslararası koli, palet standartları
-Ekipmanlar
-İstifleme makineleri, İstifleme makinelerinin bakımı TPM İç organizasyon
-Depo içi alanlar, iç organizasyon
-Adresleme
-Malzeme raflama sistemleri
Nasıl raflamalı
-Giriş, çıkış işlemleri
-Yasal sorumluluklar Maliyetler
-Alan/Kira -Yatırım -İşçilik -Tüketim malz.
-Ambalaj malz. -Stok finansman giderleri
-Mal hareket şekilleri
-FİFO-LİFO-FEFO Prosedür ve dokumanlar
-Stok sorumluluğu, Kabul prosedürü Yasalar-
Yönetim Sistemi -Sevkiyat prosedürü, Üretim-depo, tesis içi malzeme taşınması
-Dokumanlar, Kodlama ,Kodlama gereksinimi, Kodlama sistemleri
-Barkod uygulamaları
SATINALMA SÜREÇLERİ
-İhtiyaç belirleme -Tanımlama ve sipariş
-Tedarikçi seçimi -Teklifler, anlaşma -Siparişin verilmesi -Takip, teslimat, ödeme -Performans değerlendirme
-Genel şema
-STOK YÖNETİMİ AMAÇ AKIŞLAR
-Fiziki akış -Bilgi akışı
-Ekonomik akış Stokların tanımlanması
-Giren, Çıkan -Sırada-yolda -Fiziki stok
-Emniyet stoğu -Ölü stok, Diğerleri
STOK YÖNETİMİNİN ESASLARI
-Gerilmiş akış
-Stoklar niye yönetilmeli
-ABC, FMR analizleri
-Öngörüler ve önemi
-Emniyet Stoğu hesabı
-İstatistikler
STOK YÖNETİM SİSTEMLERİ
-MRP -Kanban
-Lota göre yeniden sipariş
-Peryodik sipariş
-İleri sistemler ERP, SAP PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ
-İç değerlendirme -Planlama -Envanter
-Depo -Lojistik –
Genel değerlendirme Tedarikçi performansı
-Kalite -Maliyet -Teslimat -Maliyet -Çevre -Diğer
-KAIZEN’e GİRİŞ -Kaizen nedir ?
-Israf grupları (MUDA)
-Kaizen/Yenilik
-Kaizen uygulama
-Kaizen’in 12 adımı

 

-Üretim faaliyetlerini en basite indirgemek, üretime uygun tezgahlar ve sistemler oluşturarak, üretim öncesinde, üretim sırasında ve üretim sonrasında oluşacak zaman kayıplarını en aza indirmek anlaşılmaktadır.
Yalın üretim, yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan ve hata, maliyet, stok, işçilik, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların en aza indirildiği bir üretim sistemidir.
Yalın Üretim prensipleri doğru uygulandığında
-Tüm akışlar optimize edilir. Beklemeler sıfırlanır.
-Üretim makine ve tezgahlarının verimliliği arttırılır
-Üretim personeli sadece üretime konsantre olur. Girdi almak, ürettiğini yerleştirmek gibi faaliyetler uygun ekipmanlarla yapıldığından verimlilik artıştı sağlanır.
-Çalışanların katılımı sağlanarak motivasyon arttırılır.
-Oluşturulan ergonomik şartlar sayesinde, operatörlerin gereksiz yorulmalarının önüne geçilir.
Böylece insan verimliliği de arttırılır.
-Ara taşıma, elleçleme, üretim postaları arasındaki iş akışı üretime göre optimize edilerek zaman kayıpları engellenir.
1. JIT
Tek Parça Akış uygulaması
Tek-Parça Akış Nasıl Uygulanır
Başarının adımları
Aşağıda Tek-Parça Akış uygulamasında yardımcı olacak önemli noktalar
• Tam Düzen Ve Malzeme Planlaması
• Malzeme ve iş akışı JIT/Kanban prensipleri doğrultusunda analiz edilmeli ve geliştirilmelidir.
• Esneklik ayarlama safhasının iyileştirilmesi için düzen içinde yapılmalıdır
• Yürütme
• Sahiplenmeyi temin etmek için operatörler ve yürütme takımının işe dahil edilmesi gereklidir
2. Kanban
*“KART”
*Yön
*İtme:
*Çekme
3. Jıdoka
4. Bir Dakikada Kalıp Değiştirme (SMED)
*SMED’in Temel İlkeleri
5. Poka – Yoke(Hata Önleyici Düzenekler)
*Poka : Kaza ile herkesin yapabileceği hata (Görülmeyen tesadüfi hata)
Yoke : Korumak (Yok etmek )
*örnek
*Hata ve Kusur Arasındaki Fark
HATA ÇEŞİTLERİ
6. 5S
*5S uygulaması (5 adım):
1. ADIM:SEİRİ -Sınıflandırma
2. ADIM SEİTON – Düzen
3. ADIM SEİSO- Temizlik
4. ADIM SEİKETSU –Standartlaştırma
5. ADIM SHİTSUKE- Disiplin
7. TPM
-Yalın Üretim ve TPM
*TVB Genel hedefleri
* 6 önemli kayıp
*Bakım çeşitleri
*Bakımın amaçları
*TVB’nin temel elemanları
*TVB uygulama-12 adım
8. KAİZEN
*Kaizen Nedir
*Amaç
*Hedef
*İsraf Grupları
*Kaizen/Yenilik
*Kaizen Uygulama
*Kaizen’in 12 adımı

-Neden Yalın Üretim
-Tanım
*Hedef
*Soru
*Tanım
*Kimin için
-Tarihçe
-Yalın üretimin ana unsurları
-Maliyet anlayışları
*eski
*yeni
-Yalın üretim/Kitle üretim
*Kitle üreticiler
*Yalın üreticiler
-Başarı faktörleri/karakteristikler
* Yönetim / Çalışanın Katılımı
1.Vizyon sahibi liderlik ve Mücadeleci kimseler
2. “Yeni Kültür”
3. Uzun Dönemli Stratejik Plan
4. Çalışanların Katılımı ve İnsan Kaynağını Geliştirme
5. Bütünleştirici ve Kutsal Amaçlar
6. Hedefi Tutturan(Hedefe Uygun) Ölçme/Ödüllendirme
7. Ürün ve Müşteri Odaklı Organizasyon Sistemleri
8. İyi İletişim Sistemleri ve Uygulamaları
9. Terfi/Araştırma ve Eğitim Desteği
* Kalite
10.Müşteri zorlayıcı Ürün Geliştirme ve Pazarlama
11. Ürün Geliştirme/Üretim için çapraz fonksiyonel gruplar 12. Kişisel Sorumluluk ve Sürekli Kalite Geliştirme 13. Anahtar ürün Karakteristiklerinin İstatistiksel Proses Kontrolü 14. Yeniliklerin ve deneyimlerin üzerinde durmak 15. Kalite-sertifikalı satıcılar ile ortaklık ilişkileri
* Üretim Operasyonları
16. Sürekli-Akış Prosesi/Hücresel Üretim
17. Talep-tabanlı olup, kapasite tabanlı olmayan Proses
18. Prosedürlerin hızlı değişimi/Küçük parti miktarları
19. Otomatikleşmeden önce standartlaşma/Basitleştirme üzerinde önemle durma
20. Önleyici/Önceden önlem alıcı bakım programları
BU YAKLAŞIM TARZININ TEMELİ TKYS
-Herkes kazanıyor
-YÜ sisteminin aşamaları
*İsrafın ortadan kaldırılması
*Ekipmanların iyileştirilmesi
-YÜ sisteminin temel ilkeleri
*Değer
*Değer Akışı
*Sürekli Akış
*Çekme
*İsraf
A- İsrafın Tanım:
B- İsraf Türleri:
C- İsrafı Genel nedenleri
D- Üretimdeki israflar
1- Bekleme
2- Taşıma
3- İşlem
4- Envanter
5- Hareket:
6- Hurda:
7- Fazla Üretim:
– Gereğinden fazla makine ve tezgâh yatırımı,
– Dengesiz malzeme akışı,
– Büyük parti büyüklükleri,
– Ekstra saklama alanı, insan gücü gerekir.
YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİ
1. JIT
2. KANBAN
3. JIDOKA
4. SMED
5. POKA YOKE
6. 5S
7. TPM
8. KAIZEN